กระทรวงพาณิชย์จับตาการค้าไทย-สหรัฐฯ

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศระบุ กรณีสหรัฐอเมริกาพยายามหามาตรการลดการขาดดุลการค้ากับชาติต่างๆ ซึ่งรวมทั้งไทย เชื่อว่าจะไม่กระทบภาพรวมการส่งออกไทย

MARC Information

245 a : Title 
กระทรวงพาณิชย์จับตาการค้าไทย-สหรัฐฯ 
856 : Youtube VDO Code 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น