การเตรียมงบฯผ่าน e-Form DBD e-Filing

ทุกปีหลังสิ้นสุดรอบบัญชี นิติบุคคลที่จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มีหน้าที่จะต้องนำส่งงบการเงินตามกฎหมายแก่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งปัจจุบันมีนิติบุคคลที่ดำเนินกิจการอยู่กว่า 500,000 ราย ทั้งนี้ ในอดีตที่ผ่านมานิติบุคคลสามารถนำส่งงบการเงินได้ 2 ช่องทาง คือ นำส่งด้วยตนเองที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า และนำส่งทางไปรษณีย์ ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจะถูกนำส่งในรูปแบบของเอกสาร (HardCopy) โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าต้องจัดเก็บเอกสารต้นฉบับด้วยระบบจัดเก็บภาพ (Image) และบันทึกข้อมูล (Re-Key)เพื่อนำไปประมวลผลวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบต่อไป ซึ่งขั้นตอนดังกล่าวใช้เวลาไม่น้อยกว่า 4-5 เดือน ในปี 2556 กรมฯ ได้เริ่มนำนวัตกรรมการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์หรือ "DBD e-Filing" ซึ่งเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี XBRL มาสนับสนุนการให้บริการการรับงบการเงินเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ในรูปแบบของการให้บริการแก่นิติบุคคลที่ต้องส่งงบการเงินผ่านทางเว็บไซต์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยมีช่องทางในการเตรียมข้อมูลเพื่อนำส่งผ่านทางเว็บไซต์ใน 2 รูปแบบ ... อ่านต่อทั้งหมด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดให้ผู้ประกอบการนำส่งงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ “DBD e-Filing” แทนการนำส่งรูปแบบเดิมที่เป็นเอกสาร ซึ่งมีหลักเกณฑ์และวิธีการใหม่ บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด จึงได้ร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์จัดอบรมหลักสูตรนี้ขึ้นเพื่อให้นักบัญชีองค์กรธุรกิจ ได้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และได้ประโยชน์สูงสุด

MARC Information

245 a : Title 
การเตรียมงบฯผ่าน e-Form DBD e-Filing 
856 : Youtube VDO Code 

ไม่มีความคิดเห็น

  1. ยังไม่มีความคิดเห็น

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ หากคุณยังคงใช้ไซต์นี้ต่อไปหมายความว่าคุณยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขและนโยบายความเป็นส่วนตัว.